นายบุญมี เริ่มสุข

ชื่อ-สกุล :  นายบุญมี เริ่มสุข
อายุ :  70 ปี
อาชีพ :  รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  155 ซ. ปลูกจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 14 พ.ค. 53 เวลา 16.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ  : หน้าร้านอาหารระเบียงทอง ถนนพระราม 4
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ถูกส่งต่อไปที่ โรงพยาบาล ตำรวจ/สถาบันนิติเวชวิทยา กรมตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต :  ติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับประวัติถูกยิงช่องท้อง กระสุนยิงเข้าที่ช่องท้อง ลำไส้ทะลุหลายจุด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  28 ก.ค. 53 เวลา 5.00 น. โรงพยาบาลตำรวจ
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืน .223(5.56 มม.)

บันทึกการไต่สวนชันสูตรพลิกศพ

บันทึกเบิกความพยานของศาล

คำสั่งศาลไต่สวนชันสูตรพลิกศพ ฉบับเต็ม

เรื่องที่คล้ายกัน :