พ.อ. ร่มเกล้า ธุวธรรม

ชื่อ-สกุล :  พ.อ. (พิเศษ) ร่มเกล้า ธุวธรรม
อายุ :  43 ปี
อาชีพ :  ทหาร
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลพระมงกุฎ/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
สาเหตุการเสียชีวิต :  โดนระเบิด บาดแผลท้ายทอยขวาฉีกขาด น่อง 2 ข้างฉีกขาดฟกช้ำ
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 11 เม.ย. 53 เวลา 3.00 น. เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชนิดกระสุน :  ระเบิด

เรื่องที่คล้ายกัน :