พลทหาร สิงหา อ่อนทรง

ชื่อ-สกุล :  พลทหาร สิงหา อ่อนทรง
อายุ :  – ปี
อาชีพ :  ทหาร
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลพระมงกุฎ/โรงพยาบาลพระมงกุฎ
สาเหตุการเสียชีวิต :  โดนระเบิด บาดแผลอกซ้ายและด้านหน้าต้นขาซ้ายฉีกขาด สาเหตุการตายคือหัวใจฉีกขาดจากระเบิด ขณะที่ ผอ. กองอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าระบุว่าพลทหารสิงหามีบาดแผลถูกยิงบริเวณอกซ้าย 1 นัด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตก่อนถึง โรงพยาบาล
ชนิดกระสุน :  ระเบิด

เรื่องที่คล้ายกัน :