พลทหาร อนุพงศ์ หอมมาลี

ชื่อ-สกุล :  ส.อ. อนุพนธ์ หอมมาลี
อายุ :  29 ปี
อาชีพ :  ทหาร
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนตะนาว*
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สาเหตุการเสียชีวิต :  บาดแผลถูกสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะ เสียชีวิตด้วยสาเหตุสมองฉีกขาด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 13 เม.ย. 53 เวลา 17.45 น. เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชนิดกระสุน :  ระเบิด

 

* หมายเหตุ – ข้อมูลล่าสุดจาก “รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรรกฎาคม 2553 – กรกฎาคม 2555, หน้า 101”

เรื่องที่คล้ายกัน :