อำพล ชื่นสี

ชื่อ-สกุล :  นายอำพล ชื่นสี
อายุ :  25 ปี
อาชีพ : 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 15 พ.ค.53 เวลา 8.00 – 9.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  สันนิษฐานว่า บริเวณหน้าทางเข้าคอนโด เดอะคอมพลีท ถนนรางน้ำ หรือหน้าร้านกันสาดจุดเดียวกับนายสุภชีพ (เนื่องจากยังระบุตัวตนของนายอำพล ชื่นสีไม่ได้ )
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลรามาธิบดี/โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  กระสุนเข้าช่องท้องผ่านปอด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชนิดกระสุน : 

เรื่องที่คล้ายกัน :