จ.ส.อ.พงศ์ชลิต ทิพยานนทกาญจน์

ชื่อ-สกุล : จ.ส.อ. พงศ์ชลิต ทิพยานนทกาญจน์
อายุ : 31 ปี
อาชีพ : ทหารอากาศ สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :
วัน/เวลาเกิดเหตุ : วันที่ 17 พ.ค. 53 เวลาประมาณ 1.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ : ถนนสีลม-ศาลาแดง
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน / –
สาเหตุการเสียชีวิต : ถูกยิงที่ศีรษะ
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต : เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชนิดกระสุน : ไม่ทราบชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :