พลทหาร ภูริวัฒน์ ประพันธ์

ชื่อ-สกุล :  พลทหาร ภูริวัฒน์ ประพันธ์
อายุ :  25 ปี
อาชีพ :  ทหาร
ที่อยู่ : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล/โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สาเหตุการเสียชีวิต :  โดนระเบิดที่บริเวณถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทยา บาดแผลเปิดกะโหลกท้ายทอยขวา น่อง 2 ข้างฉีกขาดฟกช้ำ
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล
ชนิดกระสุน :  ระเบิด

เรื่องที่คล้ายกัน :