บุญจันทร์ ไหมประเสริฐ

ชื่อ-สกุล :  นายบุญจันทร์ ไหมประเสริฐ
อายุ :  55 ปี
อาชีพ :  ทำไร่อ้อย
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  17 หมู่ที่ 3 ต. หนองพันจันทร์ อ. บ้านคา จ.ราชบุรี
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53 ระหว่างเวลา 18.00-19.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลรามาธิบดี/โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  ถูกยิงที่บริเวณหัวเหน่าข้างซ้าย เสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดมากจากบาดแผลฉีกขาดทะลุบริเวณสะโพกข้างซ้ายและหัวเหน่าข้างซ้ายทะลุเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณต้นขาซ้ายส่วนหน้าฉีกขาด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 10 เม.ย. 53 เวลา 19.30 น. ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ชนิดกระสุน : 

เรื่องที่คล้ายกัน :