เกียรติคุณ ฉัตร์วีระสกุล

ชื่อ-สกุล :  นายเกียรติคุณ ฉัตร์วีระสกุล
อายุ :  25 ปี
อาชีพ :  ขับมอร์เตอร์ไซด์รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  1877 หมู่1 ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 16 พ.ค. 53 เวลา 15.00 – 15.30 น
สถานที่เกิดเหตุ :  ใต้ทางด่วนพระราม4 (ถนนเชื้อเพลิง)
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์/ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาเหตุการเสียชีวิต :  เสียโลหิตจำนวนมากจากบาดแผลกระสุนปืนผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก บาดแผลกระสุนปืนทางเข้าที่ใต้สะบักด้านซ้าย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.วิถีกระสุนผ่านเข้าช่องปอดซ้าย เส้นเลือดแดงใหญ่และหัวใจ ไม่พบหัวกระสุนปืน
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 16 พ.ค. 53 เวลา 16.23 น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ชนิดกระสุน :  ไม่ระบุชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :