อนันต์ สิริกุลวาณิชย์

ชื่อ-สกุล นายอนันต์ สิริกุลวาณิชย์
อายุ 54 ปี
อาชีพ รับจ้าง / รับเหมาทำอลูมิเนียม
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 1000/13 ตรอกวานิช 2แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
วัน/เวลาเกิดเหตุ วันที่ 10 เม.ย. 53 หลัง 20.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ สี่แยกคอกวัว
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลพระราม 9/โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต ปอดอักเสบติดเชื้อจากบาดแผลกระสุนปืนที่คอ
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต เวลา 7.45 น. วันที่ 14 พ.ค. 53 ที่ โรงพยาบาลกลาง
ชนิดกระสุน กระสุนปืนไม่ทราบชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :