เทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์

ชื่อ-สกุล นายเทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์
อายุ 29 ปี
อาชีพ รับจ้าง / พนักงานบริษัท
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 44 / 339 หมู่ที่ 4 ต. คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
วัน/เวลาเกิดเหตุ วันที่ 10 เม.ย. 53 ประมาณ 20.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ สี่แยกคอกวัว
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร โรงพยาบาลราชวิถี/โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต ถูกยิงเข้าที่บริเวณทรวงอกหลายตำแหน่ง โดยรายงานการตรวจศพระบุสาเหตุการตายว่ามาจากบาดแผลบริเวณทรวงอกทะลุหัวใจและปอด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต วันที่ 11 เม.ย. 53 เวลา 03.00 น. ที่โรงพยาบาลราชวิถี
ชนิดกระสุน พบเศษตะกั่วในร่างกาย

เรื่องที่คล้ายกัน :