อัฐชัย ชุมจันทร์

ชื่อ-สกุล :  นายอัฐชัย ชุมจันทร์
อายุ :  28 ปี
อาชีพ :  บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  42 หมู่ 11 ต. โพนทราย อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 19 พ.ค. 53 เวลา 17.50 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  หน้าวัดปทุมวนาราม
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลตำรวจ/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต :  บาดแผลกระสุนปืนทำลายปอด ทิศทางหลังไปหน้าแนวตรง พบบาดแผลทะลุบริเวณหลังด้านซ้ายทะลุทรวงอก กระสุนตัดกระดูกซี่โครงด้านซ้ายซี่ที่ 3 ทะลุปอด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 19 พ.ค. 53 ในวัดปทุมวนาราม
ชนิดกระสุน :  ไม่ระบุชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :