สัญธะนา สรรพศรี

ชื่อ-สกุล : น.ส.สัญธะนา สรรพศรี
อายุ :  32 ปี
อาชีพ :  ล่าม
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  139 หมู่ 7 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 14 พ.ค. 53 เวลาประมาณ 20.20 น.
สถานที่เกิดเหตุ  : บริเวณ ซ.หมอเหล็ง ถนนนิคมมักกะสัน
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  พญาไท 1/สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต  : เส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอฉีกขาด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 14 พ.ค. 53 เวลา 21.00 น. เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
ชนิดกระสุน : 

เรื่องที่คล้ายกัน :