วาสินี เทพปาน

ชื่อ-สกุล :  น.ส.วาสินี เทพปาน
อายุ :  39 ปี
อาชีพ :  รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  79/7 หมู่ที่ 3 ต. รัตภูมิ อ. ควนเมือง จ. สงขลา
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 19 พ.ค. 53 เวลา 22.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ซ. พหลโยธิน 2/1
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลตำรวจ/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  ปอดและตับถูกทำลายจากบาดแผลกระสุนปืน
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนลูกโดด

เรื่องที่คล้ายกัน :