สุวัน ศรีรักษา

ชื่อ-สกุล : นายสุวัน ศรีรักษา
อายุ  : 31 ปี
อาชีพ :  เกษตรกร
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  38/1 ม.3 ต. หนองนาคำ อ. เมือง จ .อุดรธานี
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 19 พ.ค. 53 18.00 – 19.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  หน้าห้องน้ำอาคารเอนกประสงค์ 130 ปี วัดปทุมวนาราม
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลตำรวจ/สถาบัน รงพยาบาลตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต :  บาดแผลกระสุนปืนทะลุปอดและหัวใจเสียโลหิตปริมาณมาก มีสาเหตุการตายเนื่องจากบาดแผลกระสุนปืนทะลุปอดและหัวใจโดยมีบาดแผลทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งเป็นแนวทางผ่านของกระสุนปืน จำนวน 4 นัด
เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 19 พ.ค. 53 เวลา 19.00 น. ภายในวัดปทุมวนาราม
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนขนาด .223 (หรือ 5.56 มม. ซึ่งเป็นกระสุนที่ใช้กับปืนเอ็ม 16 และปืนทาโวร์ที่ใช้ในราชการทหาร) หัวเขียว

เรื่องที่คล้ายกัน :