นรินทร์ ศรีชมพู

ชื่อ-สกุล :  นายนรินทร์ ศรีชมภู
อายุ :  27 ปี
อาชีพ :  รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  6 ม.9 ต. จิกเทิง อ. ตาลสุม จ. อุบลราชธานี
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 19 พ.ค. 53 เวลา 8.00 – 9.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  หน้าบ้านราชดำริ ถนนราชดำริ
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลตำรวจ/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต :  บาดแผลกระสุนปืนทำลายสมอง
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 19 พ.ค. 53 เวลา19.00 น. ที่โรงพยาบาลตำรวจ
ชนิดกระสุน :  ไม่ระบุชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :