ส.อ. อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ

ชื่อ-สกุล : ส.อ. อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ
อายุ : 44 ปี
อาชีพ : ทหาร
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ : วันที่ 19 พ.ค. 53
สถานที่เกิดเหตุ : ข้างสวนลุมพินี
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร : โรงพยาบาลจุฬาฯ
สาเหตุการเสียชีวิต : ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณช่องท้องจนไส้ทะลัก ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต : วันที่ 19 พ.ค. 53 โรงพยาบาลจุฬาฯ
ชนิดกระสุน : ระเบิด

เรื่องที่คล้ายกัน :