ทิพเนตร เจียมพล

ชื่อ-สกุล :  นายทิพเนตร เจียมพล
อายุ :  32 ปี
อาชีพ :  ค้าขาย
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  665 เขตดินแดง แขวงดินแดง กทม
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 14 พ.ค. 53 เวลา 17.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  สามเหลี่ยมดินแดง
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลราชวิถี/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  ถูกยิงโดยกระสุนลูกโดดทำให้ปอดฉีกขาด มีบาดแผลกระสุนปืนที่หัวไหล่
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  15 พ.ค. 53 เวลา 00.30 น. โรงพยาบาลราชวิถี
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนลูกโดด

เรื่องที่คล้ายกัน :