ทรงศักดิ์ ศรีหนองบัว

ชื่อ-สกุล : นายทรงศักดิ์ ศรีหนองบัว
อายุ : 33 ปี
อาชีพ :
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 12 หมู่ 8 บ้านหนองตูม ต. หนองตูม อ. เมือง จ. ขอนแก่น
วัน/เวลาเกิดเหตุ วันที่ 19 พ.ค. 53 ประมาณ 16.30 -17.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ : หน้าบ้านพัก ส.ส. ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ จังหวัดขอนแก่น
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร : โรงพยาบาลขอนแก่น / –
สาเหตุการเสียชีวิต : บาดแผลกระสุนปืนที่หน้าอก
วัน/เวลา/สถานที่ : วันที่ 19 พ.ค. 53 เวลา 19.36 น. ที่โรงพยาบาลขอนแก่น
ชนิดกระสุน : กระสุนปืนลูกซอง

เรื่องที่คล้ายกัน :