ประจวบ ประจวบสุข

ชื่อ-สกุล :  นายประจวบ ประจวบสุข
อายุ :  42 ปี
อาชีพ :  รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  77 หมู่ 4 ต. เมืองลึง อ. จอมพระ จ. สุรินทร์
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 16 พ.ค. 53 เวลา 15.00 – 15.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ใต้ทางด่วนพระราม (ถนนเชื้อเพลิง)
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ / ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สาเหตุการเสียชีวิต :  เสียโลหิตมากจากบาดแผลกระสุนปืนทะลุหลอดเลือดแดงใหญ่และปอด พบบาดแผลกระสุนปืนทางเข้าที่อกซ้ายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 ซม. ทะลุปอดซ้ายกลีบบน ทะลุเข้าช่องหุ้มหัวใจ ทะลุหลอดเลือดแดงใหญ่ปอดและขั้วหลอดเลือดแดงใหญ่ ทะลุปอดขวากลีบล่างส่วนบน ทะลุออกช่องอกขวาผ่านช่องกระดูกซี่โครงขวา ทะลุกระดูกสะบักขวา กระสุนฝังบริเวณใต้กระดูกสะบักขวา ทิศทางจากหน้าไปหลัง ซ้ายไปขวา บนลงล่างเล็กน้อย
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  วันที่ 16 พ.ค. 53 เวลา 16.18 น. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ชนิดกระสุน :  ไม่ระบุชนิด แต่มีการพบหัวกระสุน

เรื่องที่คล้ายกัน :