คนึง ฉัตรเท

ชื่อ-สกุล :  นายคนึง ฉัตรเท
อายุ :  50 ปี
อาชีพ :  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  5 ซ.สวนหลวง 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53 เวลา 20.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล/โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สาเหตุการเสียชีวิต :  เลือดออกในช่องอกขวา ปอดฉีกจากบาดแผลถูกยิง กระสุนฝังในหน้ากระดูกสันหลังส่วนอก
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  10 เม.ย. 53 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืน จากอาวุธปืนสงคราม

เรื่องที่คล้ายกัน :