นภพล เผ่าพนัส

ชื่อ-สกุล :  นายนภพล เผ่าพนัส
อายุ :  30 ปี
อาชีพ :  เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลาดกระบัง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  ชลบุรี
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53 ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด
สถานที่เกิดเหตุ :  ไม่ทราบแน่ชัด คาดว่าน่าจะเป็นบริเวณถนนดินสอ-ร.ร.สตรีวิทยา
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล/โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สาเหตุการเสียชีวิต :  ถูกยิงที่ท้องด้วยปืนสงคราม
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  13 เม.ย. 53 เวลา 9.15 น. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนจากอาวุธปืนสงคราม

เรื่องที่คล้ายกัน :