มนต์ชัย แซ่จอง

ชื่อ-สกุล นายมนต์ชัย แซ่จอง
อายุ 54 ปี
อาชีพ ขายคาสเซ็ตเทปมือสองอยู่ที่ท่าช้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 266 หมู่ 4 ต. สำโรงเหนือ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
วัน/เวลาเกิดเหตุ วันที่ 10 เม.ย. 53 ช่วงบ่าย
สถานที่เกิดเหตุ บริเวณถนนราชดำเนิน-ผ่านฟ้า
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร โรงพยาบาลกลาง/สถาบันนิติเวชวิทยา กรมตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต ถูกแก๊สน้ำตาแล้วเกิดอาการไม่สบาย ชีพจรเต้นเร็วผิดปกติจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล และเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยใบแจ้งการตายจากสถาบันนิติเวชวิทยา ระบุว่า ระบบการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ขณะที่หนังสือรับรองการตายออกโดย รพ. กลาง และใบมรณบัตร ระบุว่า ติดเชื้อในกระเเสเลือด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต วันที่ 11 เม.ย. 53 เวลา 02.50 น. โรงพยาบาลกลาง
ชนิดกระสุน 

เรื่องที่คล้ายกัน :