ธันยนันท์ แถบทอง

ชื่อ-สกุล นางธันยนันท์ แถบทอง
อายุ 50 ปี
อาชีพ ขายอาหารตามสั่งที่ ถนนสีลม
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
วัน/เวลาเกิดเหตุ วันที่ 22 เม.ย. 53
สถานที่เกิดเหตุ ถนนสีลม บริเวณแยกศาลาแดง
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาฯ/โรงพยาบาลจุฬาฯ
สาเหตุการเสียชีวิต ถูกสะเก็ดระเบิด บาดแผลฉีกขาดทะลุเข้าบริเวณทรวงอก หัวใจฉีกขาด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชนิดกระสุน ระเบิด

เรื่องที่คล้ายกัน :