บุญธรรม ทองผุย

ชื่อ-สกุล : นายบุญธรรม ทองผุย
อายุ  46 ปี
อาชีพ รับจ้าง / ช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 171 หมู่ที่ 9 ต. ถ้ำวัวแดง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ
วัน/เวลาเกิดเหตุ วันที่ 10 เม.ย. 53
สถานที่เกิดเหตุ สี่แยกคอกวัว
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร โรงพยาบาลศิริราช/ โรงพยาบาลศิริราช
สาเหตุการเสียชีวิต ถูกยิงที่หน้าผากซ้ายทะลุศีรษะด้านหลังส่วนบน สมองฉีกขาด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชนิดกระสุน กระสุนปืนไม่ทราบชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :