สมิง แตงเพชร

ชื่อ-สกุล นายสมิง แตงเพชร
อายุ 49 ปี
อาชีพ ขายกับข้าวตามตลาดนัด
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 63/4/20 หมู่ที่ 8 ต. บางกระสอ อ. เมืองนนทบุรี จ. นนทบุรี
วัน/เวลาเกิดเหตุ วันที่ 10 เม.ย. 53 ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด ประมาณ 20.15 น.
สถานที่เกิดเหตุ สี่แยกคอกวัว
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาฯ/โรงพยาบาลจุฬาฯ
สาเหตุการเสียชีวิต ถูกยิงศีรษะด้วยปืนสงคราม สาเหตุการเสียชีวิตสมองบวมช้ำฉีกขาด มีเลือดออกในสมอง
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต 14 เม.ย. 53 ที่ โรงพยาบาล จุฬาฯ เวลาประมาณ 23.00 น.
ชนิดกระสุน กระสุนปืน

เรื่องที่คล้ายกัน :