ชัยยันต์ วรรณจักร

ชื่อ-สกุล :  นายชัยยันต์ วรรณจักร
อายุ :  21 ปี
อาชีพ :  รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  169 หมู่ที่11 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 14 พ.ค. 53 ก่อน 18.30 น. เล็กน้อย
สถานที่เกิดเหตุ :  ปากซอยทางเข้าโรงแรมศิริสุข ฝั่งตรงข้ามคอนโดชีวาทัย
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  ถูกยิงบริเวณช่องท้อง ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  14 พ.ค. 53 เวลา 21.30 น. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนไม่ระบุชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :