พลทหาร อนุพงษ์ เมืองรำพัน

ชื่อ-สกุล :  ส.ท. อนุพงษ์ เมืองอำพัน
อายุ :  21 ปี
อาชีพ :  ทหาร
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล/โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สาเหตุการเสียชีวิต :  โดนระเบิดบาดแผลทรวงอกฟกช้ำ น่อง 2 ข้างฉีกขาดฟกช้ำ เขาเสียชีวิตก่อนถึง
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตก่อนถึง โรงพยาบาล
ชนิดกระสุน :  ระเบิด

เรื่องที่คล้ายกัน :