มานะ อาจราญ

ชื่อ-สกุล  : นายมานะ อาจราญ
อายุ :  23 ปี
อาชีพ :  ลูกจ้างสวนสัตว์ดุสิต
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53 เวลา 23.00-23.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  สวนสัตว์ดุสิต
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลรามาธิบดี/โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  ถูกยิงศีรษะ ด้านหลังทะลุหน้า สมองฉีกขาด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนจากอาวุธปืนสงคราม

เรื่องที่คล้ายกัน :