ประจวบ เจริญทิม

ชื่อ-สกุล :  นางประจวบ เจริญทิม
อายุ :  49 ปี
อาชีพ :  เก็บขยะ
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  : 116 หมู่3 ต. ย่านยาว อ. เมือง จ. พิจิตร
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 19 พ.ค. 53 เวลา 9.52 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ป้อมตำรวจสามเหลี่ยมดินแดง
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลราชวิถี
สาเหตุการเสียชีวิต :  ถูกยิงเข้าบริเวณขาซ้ายทะลุขาขวา กระสุนปืนถูกเส้นเลือดแดงขาด ทำให้เสียเลือดมากจนเสียชีวิต
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  สามเหลี่ยมดินแดง
ชนิดกระสุน :  ไม่ระบุชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :