ฮิโรยูกิ มูราโมโตะ

ชื่อ-สกุล :  ฮิโรยูกิ มูราโมโต (Hiroyuki Muramoto)
อายุ :  43 ปี
อาชีพ :  ช่างภาพสำนักข่าวรอยเตอร์
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน : 
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53 เวลาประมาณ 21.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนดินสอ หน้าอาคารพรรณี
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลกลาง/สถาบันนิติเวชวิทยา กรมตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต :  จากกระสุนปืนความเร็วสูงที่ทรวงอก ทำลายปอด และหลอดเลือดแดงใหญ่
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  10 เม.ย. 53 ลาประมาณ 21.00 น.
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนความเร็วสูง

เรื่องที่คล้ายกัน :