จรูญ ฉายแม้น

ชื่อ-สกุล :  นายจรูญ ฉายแม้น
อายุ :  46 ปี
อาชีพ :  ขับรถแท็กซี่
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  115 หมู่ที่ 2 ต.สามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 10 เม.ย. 53 เวลาระหว่าง 19.00 น. – 21.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ถนนดินสอ หน้าโรงเรียนสตรีวิทยา
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลกลาง/สถาบันนิติเวชวิทยา กรมตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต :  ถูกยิงเข้าที่อกขวา กระสุนปืนฝังในกระดูกสันหลังส่วนเอว กระสุนปืนทำลายปอดและตับ
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนความเร็วสูง

เรื่องที่คล้ายกัน :