เฉลียว ดีรื่นรัมย์

ชื่อ-สกุล :  นายเฉลียว ดีรื่นรัมย์
อายุ :  27 ปี
อาชีพ :  รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  64 หมู่ 2 ต. หินเหล็กไฟ อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 16 พ.ค. 53 เวลา 14.00 – 16.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ชุมชนย่านบ่อนไก่
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1/ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  บาดแผลกระสุนปืนทำให้ตับฉีกขาดอย่างรุนแรง (ใต้ราวนมขวา)
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  ชุมชนย่านบ่อนไก่
ชนิดกระสุน :  ไม่ระบุชนิด

เรื่องที่คล้ายกัน :