สุพรรณ์ ทุมทอง

ชื่อ-สกุล :  นายสุพรรณ์ ทุมทอง
อายุ :  49 ปี
อาชีพ :  เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัยโรงงานยาสูบ
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  11 หมู่ 10 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 16 พ.ค.53 เวลา 10.00-10.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ชุมชนย่านบ่อนไก่
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลรามาธิบดี/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  บาดแผลกระสุนปืนที่ยอดศีรษะทะลุกะโหลกตัดเนื้อสมอง
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนลูกปราย ทั้งหมด 6 นัด

เรื่องที่คล้ายกัน :