อินแปลง เทศวงศ์

ชื่อ-สกุล :  นายอินแปลง เทศวงศ์
อายุ :  40 ปี
อาชีพ :  ขับแท็กซี่
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  21 หมู่ 9 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 14 พ.ค. 53 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  บ่อนไก่ พระราม 4 (ยังไม่ทราบตำแหน่งที่ชัดเจนกว่านี้)
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  กล้วยน้ำไท 1/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  บาดแผลกระสุนปืนลูกโดดบริเวณหน้าอกทะลุปอด
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  14 พ.ค. 53 14.30 น. ระหว่างนำส่งโรงพยาบาล
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนลูกโดด

เรื่องที่คล้ายกัน :