จ.ส.ต.วิทยา พรมสารี

ชื่อ-สกุล : จ.ส.ต.วิทยา พรมสารี
อายุ : 35 ปี
อาชีพ : ตำรวจ
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :
วัน/เวลาเกิดเหตุ : วันที่ 8 พ.ค. 53
สถานที่เกิดเหตุ : ด่านตรวจบริเวณประตู 4 สวนลุมพินี
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร : ถูกนำส่งโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
สาเหตุการเสียชีวิต : ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณหน้าอกด้านขวา
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต : โรงพยาบาล จุฬาฯ เสียชีวิตขณะกำลังผ่าตัด
ชนิดกระสุน : ระเบิด

เรื่องที่คล้ายกัน :