กิตติพงษ์ สมสุข

ชื่อ-สกุล :  นายกิตติพงษ์ สมสุข
อายุ  : 20 ปี
อาชีพ :  รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน  : 38 หมู่ 9 ต. หว้านคำ อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ
วัน/เวลาเกิดเหตุ  : วันที่ 19 พ.ค. 53 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่เกิดเหตุ  : ชั้น 4 โซนซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลตำรวจ/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต  : ขาดอากาศหายใจ (สมองบวมน้ำ, ม้ามตับไตคั่งเลือด, ไม่พบบาดแผลภายนอก)
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  19 พ.ค. 53 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ชนิดกระสุน : 

เรื่องที่คล้ายกัน :