ปิยะพงษ์ กิติวงศ์

ชื่อ-สกุล :  นายปิยะพงษ์ กิติวงศ์
อายุ :  32 ปี
อาชีพ :  รับจ้าง
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  252 ม.7 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 14 พ.ค. 53 เวลาประมาณ 12.00 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  ภายในสวนลุมพินี
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลตำรวจ/สถาบันนิติเวชวิทยา กรมตำรวจ
สาเหตุการเสียชีวิต :  ถูกยิงมีบาดแผลกระสุนปืนทำลายเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณคอ
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ถูกยิง 1 นัดระยะเกิน

เรื่องที่คล้ายกัน :