สุภชีพ จุลทรรศน์

ชื่อ-สกุล :  นายสุภชีพ จุลทัศน์
อายุ :  36 ปี
อาชีพ :  ขับแท็กซี่
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน :  16 หมู่ 3 ต.โพเขลา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
วัน/เวลาเกิดเหตุ :  วันที่ 15 พ.ค. 53 เวลาประมาณ 8.30 น.
สถานที่เกิดเหตุ :  หน้าร้านกันสาดติดกับร้านไท่หยาง
ถูกส่งโรงพยาบาล/สถานที่ชันสูตร :  โรงพยาบาลราชวิถี/สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาเหตุการเสียชีวิต :  บาดแผลกระสุนปืนลูกโดดความเร็วสูงที่ศีรษะ
วัน/เวลา/สถานที่เสียชีวิต :  เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ชนิดกระสุน :  กระสุนปืนลูกโดด